AKTUALNOŚCI
WAŻNE INFO
19.01.2021

 

CREATIVE reg


Regulamin bezpiecznego korzystania z klubu CREATIVE w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

1. Na postawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (1 osoba na 10m2) w Klubie wyznaczono limit 85 osób mogących jednocześnie przebywać na terenie całego Klubu.

2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z „Regulaminem bezpiecznego korzystania z klubu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19”. Klient nie może korzystać z usług Klubu, jeżeli:
a) występują u niego objawy choroby zakaźnej;
b) jest objęty kwarantanną lub izolacją,
c) miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
Klub ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu.

3. Osoby należące do tzw. grupy wysokiego ryzyka (powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe) proszone są o korzystanie z usług Klubu w godzinach najmniej popularnych tj. w godzinach 11.00-13.30.

4. W Klubie należy bezwzględnie przestrzegać przynajmniej 2m odległości od innych osób oraz przestrzegać wyznaczonych na podłodze stref bezpieczeństwa.

5. Na salach treningowych i fitness zostały wprowadzone limity osób mogących przebywać jednocześnie w danej sali, informacja o limicie osób umieszczona jest przy wejściu do każdej sali. Klienci proszeni są o przestrzeganie określonych dla poszczególnych sal limitów osób.

6. Każdy klient zobowiązany jest do noszenia maseczki na terenie Klubu, wyjątek stanowi czas treningu.

7. Na terenie Klubu zostały rozmieszczone płyny do dezynfekcji. Prosimy o dezynfekcję rąk niezwłocznie po wejściu do Klubu, każdorazowo przed wejściem na sale treningowe, po bezpośrednim kontakcie z drugą osobą, powierzchniami i przedmiotami często użytkowanymi oraz skorzystaniu z toalety.

8. Każdy klient zobowiązany jest do używania podczas treningu ręcznika, który należy położyć na całości maszyny tj. na siedzisko i oparcie oraz na matę na całej jej długości.

9. Na salach treningowych zostały rozmieszczone preparaty do dezynfekcji sprzętu oraz powierzchni (jednorazowe ściereczki nasączone płynem do dezynfekcji). Prosimy o dezynfekowanie po użyciu poręczy i uchwytów maszyn oraz akcesorii do ćwiczeń.

10. W związku z zaistniałą sytuacją i w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o ograniczenie czasu przebywania na terenie Klubu, przed oraz po treningu.

11. Wprowadzona zostaje przerwa techniczna, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 – 14.00, podczas której w Klubie zostanie przeprowadzona dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń. Na czas przerwy technicznej klienci proszeni są o opuszczenie Klubu.

12. Ze względu na zmniejszony limit uczestników zajęć grupowych, co ogranicza ich dostępność, prosimy o dokonywanie rezerwacji na zajęcia oraz przestrzeganie zasad zapisów oraz odwoływania swojego udziału w zajęciach. Zasady rezerwacji na zajęcia grupowe określone są w Regulaminie rezerwacji zajęć grupowych.

13. Ze względów bezpieczeństwa, prosimy w miarę możliwości o korzystanie ze swoich sprzętów i akcesorii (np. maty), równocześnie sprzęt klubowy pozostaje do dyspozycji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dezynfekcji.

14. Dostępność szatni oraz pryszniców zostaje mocno ograniczona, Klienci proszeni są o przestrzeganie zaleceń o limitach osób umieszczonych przed wejściem do poszczególnych szatni. W każdej szatni dopuszczona do użytkowania będzie jedna kabina prysznicowa. Część toalet (dotyczy podwójnych toalet) będzie wyłączona z użytkowania W związku z tym prosimy aby ograniczyć korzystanie z szatni oraz kabin prysznicowych. Osoby, które mają taką możliwość, proszone są o przyjście na trening już przebrane i zmianę jedynie obuwia na zmienne treningowe które można umieścić w szafkach na buty znajdujących się obok recepcji Klubu.

15. Obowiązuje zakaz korzystania z ogólnodostępnych suszarek do włosów, prosimy pamiętać o przyniesieniu własnej suszarki.

16. Przy recepcji przebywać może tylko 1 klient z zachowaniem bezpiecznej odległości 2m, kolejne osoby oczekujące przy recepcji proszone są o przestrzeganie wyznaczonych na podłodze stref bezpieczeństwa.

17. Posiadacze kart MultiSport, w trosce o bezpieczeństwo, proszeni są o pobranie aplikacji z mobilną kartą MultiSport, która umożliwia bezdotykową rejestrację wejścia, standardowe karty nadal będą akceptowane.

18. Jeśli u Klienta wystąpią niepokojące objawy choroby SARS-CoV-2 podczas korzystania z Klubu zobowiązany jest zaprzestać treningu, poinformować o tym personel Klubu oraz jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.

19. Osoby naruszające regulamin bezpiecznego korzystania z Klubu CREATIVE zostaną upomniane oraz pouczone przez personel Klubu, a w przypadku dalszego nie stosowania się, poproszone o opuszczenie Klubu.


data imię i nazwisko Członka Klubu   podpis Członka Klubu

 

POBIERZ W PDF