Regulamin

FIGO CREATIVE - sala zabaw dla dzieci

 1. Sala zabaw dla dzieci FIGO przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
 2. Korzystanie z sali zabaw możliwe jest po opłaceniu wejścia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Przekroczenie czasu na jaki zostało dziecko przyjęte do FIGO rodzi obowiązek opiekuna do dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu FIGO tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Rodzic lub prawny opiekun może przebywać w FIGO (za wyjątkiem konstrukcji) wraz z dzieckiem lub na własną odpowiedzialność pozostawić dziecko pod opieką personelu CREATIVE, w godzinach dyżuru opiekunki. Opieka nad dziećmi zapewniona jest w godzinach: od poniedziałku do piątku od 17.00 do 20.00, w soboty od 10.00 do 13.00 i niedziele od 10.00 do 13.00.
 6. Obowiązkiem rodziców jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 7. Personel może odmówić przyjęcia, lub wyprosić z sali zabaw dziecko, które sprawia problemy wychowawcze lub stanowi potencjalne zagrożenie dla innych dzieci.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem do FIGO założyć jednorazowe ochraniacze na obuwie lub zdjąć obuwie i pozostać w skarpetkach.
 9. Dzieci zdejmują buty w szatni FIGO, w sali zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem.
 10. Rodziców lub opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartości kieszeni pozostały w szatni. Prosimy również o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących zagrażać bezpieczeństwu bawiących się dzieci.
 11. Dzieci korzystają z toalety tylko pod opieką opiekunów lub personelu.
 12. Na terenie FIGO obowiązuje zakaz wnoszenia własnych napojów i przekąsek dla dzieci, za wyjątkiem zakupionych w recepcji CREATIVE soków i przekąsek przeznaczonych dla dzieci.
 13. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:
  • NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  • NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  • NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW NA PLAC ZABAW
  • ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ ŻUCIA GUMY PODCZAS ZABAWY
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJE PLACU ZABAW
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA PO WEWNĘTRZNYCH ŚCIANACH (SIATKACH) KONSTRUKCJI
  • ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA
  • NIE MOŻNA WCHODZIĆ NA OBSZARY, KTÓRE SĄ WYŁĄCZONE Z ZABAWY NP. OBSZAR ZA KONSTRUKCJĄ
  • NIE WOLNO NISZCZYĆ KONSTRUKCJI, ZABAWEK LUB ELEMENTÓW WYSTROJU.
 14. Na terenie FIGO obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wnoszenia oraz spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 15. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice (opiekunowie). W terminie 7 dni są zobowiązani do odkupienia zniszczonego przedmiotu, uiszczenia opłaty za szkodę, lub naprawienie jej.
 16. Za rzeczy pozostawione, lub zagubione w sali zabaw firma nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Za zakupione i nie wykorzystane wejście nie zwracamy pieniędzy.
 18. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w FIGO, w których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt personelowi na piśmie a następnie dostarczyć do naszej placówki opinię lekarską.
 19. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe w FIGO CREATIVE.
 20. Właściciel oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i osób nie przestrzegających regulaminu.
 21. Klient dokonujący wejścia do FIGO CREATIVE oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Placu Zabaw i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY !

FIGO CREATIVE - sala zabaw dla dzieci.

« wróć