AKTUALNOŚCI
FITNESS W WEEKEND 25 – 26 STYCZEŃ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Beneficjent "CREATIVE FITNESS & SPA CLUB Anna Kostempska 44-100 Gliwice ul. Kozielska 115".

Nazwa projektu "Uruchomienie profesjonalnej siłowni w Klubie Fitness i Odnowy Biologicznej CREATIVE w Gliwicach w celu wprowadzenia nowej usługi i rozbudowy przedsiębiorstwa".

Całkowita wartość projektu 457 956,18 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania 194 346,28 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Beneficjent "CREATIVE FITNESS & SPA CLUB Anna Kostempska 44-100 Gliwice ul. Kozielska 115".

Nazwa projektu Rozwój zaplecza gastronomicznego regionu śląskiego w celu zapewnienia obsługi ruchu turystycznego poprzez uruchomienie kawiarni w Gliwicach".

Całkowita wartość projektu 152 251,87 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania 72 176,53 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.